Liên hệ

Sạp 40 chợ Bình Tây.( HÙYNH TẮC ) Khu sành sứ dãy lê Tấn Kế

Điện thoại chợ: 08.39506348 - 03.39521270

 

Di động:

 

- 0937.06.66.01 (gặp Thành )

0907.36.88.99 ( gặp Hiệp )

0916.555.438 ( gặp Hiệp )

 

Địa chỉ Mail :

 

h_dai_hiep0410@yahoo.com

 

Hình thức thanh toán :

 

- Trực tiếp

- Chuyển khoản